Global rank City rank Name Time
31 1 Yoshinori Mera 4:35
34 2 Yoshifumi Yamada 4:38
36 3 Yosuke Fukushima 4:39
37 4 Akira Okawachi 4:39
52 5 Francesco Frova 4:43
57 6 Takahiro Ozeki 4:45
58 7 Tomonari Matsuno 4:45
59 8 Tomonari Matsuno 4:45
70 9 Shinichiro Noyori 4:50
104 10 Kirill Skorobogatov 4:55
105 11 Yukihiko Mori 4:55
124 12 Yasuhiro Inui 4:57
125 13 Miguel Le Rouzic 4:57
126 14 Noriki Nagayama 4:57
140 15 Takumi Kato 4:58
168 16 Jun Takahashi 5:01
181 17 Keita Toda 5:02
182 18 Tomoya Kono 5:02
199 19 Teruo Yokota 5:03
211 20 Sho Shibamoto 5:04
226 21 Naoki Shiba 5:05
227 22 Ryoji Matsui 5:05
228 23 Satoshi Wakita 5:05
269 24 Tomoyuki Ogoshi 5:08
270 25 Kenya Uchida 5:08
271 26 Ken Kawamura 5:08
272 27 Baptiste Delannoy 5:08
307 28 Sasuke Shimomura 5:10
308 29 Hidekazu Takahashi 5:10
309 30 Takatoshi Kashiwara 5:10
329 31 Eiji Ieno 5:11
330 32 Akio Ito 5:11
331 33 Yuki Kamo 5:11
332 34 Taku Kawashima 5:11
333 35 Ryotaro Abe 5:11
370 36 Renaud Isman 5:13
371 37 Takamitsu Iwasaki 5:13
372 38 Wataru Sakurada 5:13
393 39 Takuya Yokoyama 5:14
394 40 Naoki Kato 5:14
423 41 Motoi Toyoda 5:15
424 42 Kazushi Koyama 5:15
458 43 Motokazu Uchiyama 5:16
459 44 Ryo Nakazawa 5:16
460 45 Elisha Wada 5:16
487 46 Tsumugi Akiba 5:17
488 47 Tomoyuki Nakajima 5:17
489 48 Armen Tarloian 5:17
490 49 耕匠 桑田 5:17
491 50 Trinh Doan 5:17