Heaton Harriers Memorial Road Races 2017

Heaton Harriers Memorial Road Races 2017

762 participants

Bibno. Participant CategoryDistance
810Ryan Davies-U13 3K
761Ryan King-U11 1K
139Sally DaleFV5010k
392Sally Oliver-raineFV5010k
449Sally RidingFV5010k
219Sam HancoxMS10k
234Sam HehirMV4010k
277Sam JudsonMV4010k
380Sam NewingtonFV4010k
428Sam ProudMS10k
829Sam Tate-U13 3K
418Samantha PennFS10k
551Samantha TuckerFV4510k
2Samuel AdlerMS10k
599Sara WoodmanFV3510k
17Sarah ArmstrongFS10k
148Sarah DevenportFV3510k
188Sarah GartsideFV5010k
211Sarah GuyFS10k
607Sarah HamiltonFV4010k
832Sarah Johnston-U13 3K
914Sarah Knight(F) 17-19U20 5k
366Sarah MoffatFS10k
18Scott ArmstrongMV4010k
957Sean Mackie(M) 17-19U20 5k
768Shae Paterson-U11 1K
19Sharon ArmstrongFV4510k
146Shaun DayMV5010k
329Shaun MarshallMS10k
468Shaun RowleyMV4510k
252Sheila HudsonFV6010k
191Shirley GibsonFV6510k
40Simon BaudouinMV6010k
140Simon DanielsMV5010k
290Simon KirkleyMV4010k
397Simon ParkMS10k
579Simon WellsMV4510k
808Sophia Cunningham-U13 3K
370Sparrow MorleyMS10k
408Spoors PaulMV4010k
46Stacey BellFS10k
756Stanley Greener-U11 1K
166Stefan EasonMS10k
591Stefania WilliamsFV5010k
606Stephanie YoungFV5010k
59Stephen 'the Chief' BoddyMV5010k
8Stephen AllenMS10k
23Stephen AtwellMV4010k
31Stephen BarkerMS10k
165Stephen EastonMV4010k

Number: 762