SMBC Nikko
SMBC Nikko
Result

10 laps

Hours Minutes Seconds

Distance BSM Tokyo
Laps 10
Total time 53:13
Details
Distance in total 10 Miles
Distance (lap) 1 Mile
Average lap 5:19
11.27 mph
Fastest lap 4:45
12.63 mph
Slowest lap 5:52
10.23 mph
Team (#55)
SMBC Nikko
SMBC Nikko
Male
10 participants, 10 male
SMBC Nikko
Race number Name Laps
55-1 Tomonari Matsuno 1 lap
55-2 Teruo Yokota 1 lap
55-3 Shimpei Nishioka 1 lap
55-4 Tetsuya Matsuo 1 lap
55-5 Yasufumi Osajima 1 lap
55-6 Naoki Kato 1 lap
55-7 Shunsuke Tanaka 1 lap
55-8 Takefumi Obama 1 lap
55-9 Tomonari Matsuno 1 lap
55-10 Ken Kawamura 1 lap
Laps
Swipe horizontally to view all splits
Lap Total time
Participant Time Pace Time Position Time of day
Lap 1 Tomonari Matsuno 4:45 12.63 mph 4:45 6 19:04:46
Lap 2 Teruo Yokota 5:02 11.92 mph 9:48 3 19:09:49
Lap 3 Shimpei Nishioka 5:52 10.23 mph 15:40 7 19:15:41
Lap 4 Tetsuya Matsuo 5:21 11.21 mph 21:02 5 19:21:03
Lap 5 Yasufumi Osajima 5:49 10.32 mph 26:52 4 19:26:53
Lap 6 Naoki Kato 5:14 11.46 mph 32:06 4 19:32:07
Lap 7 Shunsuke Tanaka 5:36 10.71 mph 37:42 4 19:37:43
Lap 8 Takefumi Obama 5:37 10.68 mph 43:20 4 19:43:21
Lap 9 Tomonari Matsuno 4:45 12.63 mph 48:05 4 19:48:06
Lap 10 Ken Kawamura 5:07 11.73 mph 53:13 4 19:53:14
 
Lap times

Contact Results Base