Bibno. Participant CategoryDistance
27-6Yi Xu -BSM Singapore
52-10Ying Cui Chen -BSM Singapore
7-10Ying Hao Loh -BSM Singapore
78-4Ying Lin -BSM Singapore
46-8Ying Xiao -BSM Singapore
17-3Yiren Chai -BSM Singapore
29-4Yock Fong Chew -BSM Singapore
124-10YONG ZHI TAN -BSM Singapore
124-2YONG ZHI TAN -BSM Singapore
27-1Yosh Nakahara -BSM Singapore
128-7Yosuke Konishi -BSM Singapore
97-10You Yang -BSM Singapore
102-10Youn Kyung Lee -BSM Singapore
141-10Yoyo Ng -BSM Singapore
19-1Yu Chen Goh -BSM Singapore
49-9Yu Jun Tham -BSM Singapore
60-7Yue Chong -BSM Singapore
30-7Yue Ning Lim -BSM Singapore
103-7Yuen Ping Pok -BSM Singapore
47-6Yufen Xu -BSM Singapore
126-8YUICHI WATANABE -BSM Singapore
94-5Yuka Saeki -BSM Singapore
117-2Yuko Miyata -BSM Singapore
113-7Yulius Halim -BSM Singapore
116-7Yumi Nagatsuka -BSM Singapore
122-9Yun Yong -BSM Singapore
122-2Yun Yong -BSM Singapore
115-3Yuni Jung -BSM Singapore
85-4Yunwen Wai -BSM Singapore
118-7Yusaku Sudo -BSM Singapore
117-3Yuto Mizuno -BSM Singapore
18-3Yvonne Tay -BSM Singapore
85-7Yvonne Yap -BSM Singapore
121-3Zac Koh -BSM Singapore
35-1Zac Neo -BSM Singapore
24-2Zach Chai -BSM Singapore
14-1Zack Lin -BSM Singapore
20-7Zafar Esmail -BSM Singapore
67-10Zayden Kok -BSM Singapore
136-4Zayden Oh -BSM Singapore
100-2Zen Siah -BSM Singapore
137-3Zereh Gates -BSM Singapore
145-9zhan yong song -BSM Singapore
147-10Zhao Yongjin -BSM Singapore
115-10Zhaohong Wang -BSM Singapore
37-4Zhen Jiang -BSM Singapore
28-7Zhen Qi Wong -BSM Singapore
114-9Zhen Ting Teo -BSM Singapore
92-6Zheng Ping Jiang -BSM Singapore
58-8Zhenlong Dai -BSM Singapore

Number: 1510